BEIRATKOZÁS E-ÜGYINTÉZÉSSEL
Letölthető - kitöltendő dokumentumok:

dokumentum 1 dokumentum 2 dokumentum 3 dokumentum 4
dokumentum 5
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét.

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.


A Szigetszentmártoni Általános Iskola felvételi körzete

Beiratkozás:
2019. április 11. 8:00-19:00
2019. április 12. 8:00-18:00

További információk a beiratkozás rendjére kattintva érhetők el.

Beiratkozás rendje
 • BEIRATKOZÁS - MÁR ONLINE IS!

  Online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás.....

  2019. február 28. 9:34

  Új informatikai fejlesztés segíti a szülőket, hogy idén akár az általános iskolai beiratkozást is online, otthonról intézzék. A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak. A fejlesztés összesen 5 milliárd forint európai uniós támogatásból valósul meg, amelynek egyes részei már a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek.

  Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a mai projektnyitó rendezvényen elmondta, Magyarország célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen, ezért a Kormány számára kiemelt feladat a digitális eljárások bevezetésével az adminisztratív terhek csökkentése. Az államtitkár hozzátette, ezek az intézkedések a mindennapjainkat érintő számos területen megjelennek, és most a köznevelésben is. Kiemelte, a fejlesztés 5 milliárd forintból valósul meg az állami fenntartású köznevelési intézmények által működtetett ügyintézési, tanulmányi, pénzügyi folyamatok és az ezeket támogató informatikai rendszerek egységesítése révén. Vitályos Eszter hangsúlyozta, nem csak az intézmények életében hoz változást, hanem megkönnyíti a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást is.

  Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy az állam az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre a fenntartói rendszerében, mióta  2013-ban több ezer intézményt vett át az önkormányzatoktól. Ezek rendszerszerű és hatékony működtetése komoly kihívás, ebben támogatják az oktatásigazgatást az új szoftverek, informatikai megoldások. A pénzügyi, tanulmányi és HR rendszerek összekapcsolása egy jól használható menedzsment eszközt eredményez, aminek alapja a KRÉTA rendszer elmúlt években megvalósított fejlesztése. Ennek eredményeként ma minden állami iskolában használnak elektronikus naplót, melyben könnyebb az adminisztráció, a szülők és a tanulók pedig naprakész információhoz jutnak.

  Hajnal Gabriella a projekt megvalósítását végző Klebelsberg Központ elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lépcsőfok a köznevelés digitális átalakításában, amely a korábbi elektronikus folyamatok kiegészítéseként mostantól a szülők, diákok számára is magasabb szolgáltatási színvonal elérését biztosítja. Példának említette, hogy eddig a szülők és pedagógusok elsősorban csak az üzenőfüzeten és személyes e-maileken keresztül tartották a kapcsolatot, ezzel a fejlesztéssel ugyanakkor egyetlen elektronikus platformon lesz elérhető minden opció az iskolai hivatalos ügyek intézésére.

  A szülők 2019 áprilisában már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt. A fejlesztés későbbi szakaszában az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézés is lehetővé válik. Az új online lehetőség igazodik a Kormány elektronikus ügyintézésre vonatkozó célkitűzéseihez.

  A fejlesztés, a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása, röviden KAFFEE projekt egyes részei már a 2018/2019-es tanévben használhatók lesznek, amelynek eredményeként 2019-től az állami fenntartású köznevelési intézményekben elektronikusan lehet majd 18 különböző iskolai ügyet intézni. A projekt része az iskolai elektronikus fizetési megoldások támogatása, valamint a háttérfolyamatok egységesítése a Klebelsberg Központnál bevezetett új gazdálkodási és HR menedzsment rendszer révén. A fejlesztéseket a KÖFOP 1.0.0 – VEKOP 15 – 2017 – 00054 számú, a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projekt részeként valósítja meg a Klebelsberg Központ konzorciumi formában a Magyar Kormány támogatásával európai uniós forrásból.

  Klebelsberg Központ

  Stratégiai és Kommunikációs Főosztály


 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghatározott időszakban kell beíratni.
  A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya),

  2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát. (ez lehet: 1. óvodai szakvélemény, 2. iskolaérettségi szakértői vélemény (nevelési tanácsadás keretében szerzett), 3. Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI esetén).)

  3. NEK adatlap - a Diákigazolvány igényléséhez szükséges, az Okmányirodákban igényelhető!

  Ezen felül kérjük a következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  - A szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  - Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
  - A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
  - Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
  - Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
  - Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
  - Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, abban az esetben ő és szülei tartózkodási engedélyét és a szülők keresőképességét igazoló dokumentumok
 • 8. osztályosoknak....
TANSZERLISTA
Tankönyvek

A tanulók diákigazolvány igényléséhez szíveskedjenek a nyár folyamán az Okmányirodából a Nemzeti Egységes Kártyarendszer –adatlapot- (NEK-azonosító)- beszerezni és azt az iskolába behozni, Ellenkező esetben nem tudunk igazolványt igényelni a gyerekeknek!  A diákigazolvány igénylése 2016. január 1-től ingyenes!