A Szigetszentmártoni Általános Iskola felvételi körzete

Általános iskolai beiratkozás rendje


Beiratkozás:
2018. április 12. csütörtök 8:00-19:00
2018. április 13. péntek 8:00-18:00

További információk a beiratkozás rendjére kattintva érhetők el.

Tájékoztatás tankönyvrendelésről - 2018-2019-es tanév
Tankönyvellátás rendje 2018-2019

 • BEIRATKOZÁS
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghatározott időszakban kell beíratni.
  A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
  1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya),

  2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát. (ez lehet: 1. óvodai szakvélemény, 2. iskolaérettségi szakértői vélemény (nevelési tanácsadás keretében szerzett), 3. Szakértői Bizottság szakértői véleménye (SNI esetén).)

  3. NEK adatlap - a Diákigazolvány igényléséhez szükséges, az Okmányirodákban igényelhető!

  Ezen felül kérjük a következő dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  - A szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  - Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata
  - A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok
  - Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat
  - Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat
  - Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
  - Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, abban az esetben ő és szülei tartózkodási engedélyét és a szülők keresőképességét igazoló dokumentumok
 • 8. osztályosoknak....
TANSZERLISTA
Tankönyvek

A tanulók diákigazolvány igényléséhez szíveskedjenek a nyár folyamán az Okmányirodából a Nemzeti Egységes Kártyarendszer –adatlapot- (NEK-azonosító)- beszerezni és azt az iskolába behozni, Ellenkező esetben nem tudunk igazolványt igényelni a gyerekeknek!  A diákigazolvány igénylése 2016. január 1-től ingyenes!