Név
Iskolai végzettség
Szakképzettség
Tantárgyfelosztás
Fokiné Fehér Edit egyetem matematika.technika szak, tehetségfejlesztő igazgató
matematika 5.6.b
Bányai Csilla főiskola matematika-orosz szak, rendszerinformatikus igazgató helyettes
matematika 6.a 7.8.
Szentpáli Eszter főiskola tanító könyvtár szakkollégium ofi 1. o.
Szöllősi Judit egyetem testnevelés szakos tanár, mentor testnevelés
ofi 6.b
Hajdu István egyetem magyar-történelem szak történelem 5. 6.a 8.
ofi 8. magyar 8.
Foki Vilmos egyetem testnevelés - biológia testnevelés,biológia,ofi 7. term.ism.6.a 6.b,
Fábián Ilona főiskola tanító, rajz szakkollégium 2. napközis csoport vezető
Lőrincz Istvánné főiskola német nemzetiségi tanító, technika szakkollégium
nemz.német 1-4.
Polgár Gyöngyi főiskola tanító, testnevelés szakkollégium ofi 3.o, napközi 3. o
Sárközi Tünde főiskola tanító ofi 2.o
tánc 1-5.
Tajti Mária főiskola magyar nyelv és irdalom tanár
tanító, technika spec.kollégium
magyar 5. 6.a 6.b 7.
ofi 6.a
Timárné Schreiner Györgyi főiskola német szakos tanár nemz. német 5-8. ofi 5.
  főiskola    
Juhász Katalin főiskola tanító, ének-könyvtár szakkollégium ofi 4.
rajz
Mészáros-Mihályi Lilla főiskola testnevelő-edző testnevelés 1.o, napközi 1.
Bakos Varnyú Anita egyetem földrajz szak
történelem-néprajz szakos bölcsész
földrajz 7-8.
történelem 6.b , 7.
Schwarz Ildikó főiskola német szakos tanár német3. 6. 7. 8.
Fegyó András főiskola tanító, gyógypedagógus informatika 5-8. fejlesztés
Lernerné Dobosi Erzsébet főiskola biológia-földrajz-kémia szak biológia, kémia
-Nevelő-oktató munkát segítők:
Légrádi Mónika gyógypedagógiai asszisztens, Tormány Nikolett pedagógiai asszisztens
Szabó Ibolya iskolatitkár
-Technikai alkalmazottak:
Baráth Istvánné, Kiss Józsefné, Szabóné Buzsik Mária, Csordás Ferenc