Név
Iskolai végzettség
Szakképzettség
Tantárgyfelosztás
Fokiné Fehér Edit egyetem matematika.technika szak, tehetségfejlesztő igazgató
matematika 5.6.b
Bányai Csilla főiskola matematika-orosz szak, rendszerinformatikus igazgató helyettes
matematika 6.a 7.8.
Szentpáli Eszter főiskola tanító könyvtár szakkollégium ofi 2. o.
Szöllősi Judit egyetem testnevelés szakos tanár, mentor testnevelés
ofi 7.b
Foki Vilmos egyetem testnevelés - biológia ofi 8.testnevelés,biológia, term.ism
Fábián Ilona főiskola tanító, rajz szakkollégium 2. napközis csoport vezető
Lőrincz Istvánné főiskola német nemzetiségi tanító, technika szakkollégium
nemz.német 1-4.
Polgár Gyöngyi főiskola tanító, testnevelés szakkollégium ofi 4.o, napközi 4. o
Sárközi Tünde főiskola tanító ofi 2.o
tánc 1-5.
Juhász Katalin főiskola tanító, ének-könyvtár szakkollégium ofi 5..
rajz
Mészáros-Mihályi Lilla főiskola testnevelő-edző testnevelés 6.o, ofi 6..
Fegyó András főiskola tanító, gyógypedagógus informatika 5-8. fejlesztés
Fegyóné Tordi Ildikó főiskola angol szak angol
Lernerné Dobosi Erzsébet főiskola biológia-földrajz-kémia szak biológia, kémia, földrajz7.8.
Halász Ágnes főiskola tanító, természetismeret szakkollégium ofi 1.o
Bakos Varnyú Anita egyetem földrajz szak
történelem-néprajz szakos bölcsész
földrajz 7-8.
történelem 6.b , 7.
Kajtor Noémi egyetem német szakos tanár nemz. német 5.6.7.8.
Szakadáti Angéla főiskola német nemzetiségi tanító napközi 1., német 4.o, 7.o
Horváthné Búza Andrea Virág főiskola magyar nyelv és irodalom magyar 5.6.
Kölesdiné Gulyás Ágnes Anna főiskola magyar nyelv és irodalom magyar 7.8.
Miklós Szilveszter főiskola ének ének 5-8.
-Nevelő-oktató munkát segítők:
Légrádi Mónika gyógypedagógiai asszisztens, Tormány Nikolett pedagógiai asszisztens
Szabó Ibolya gyógypedagógiai asszisztens, Molnár-Nárai Csilla iskolatitkár
-Technikai alkalmazottak:
Fabula Lászlóné, Kiss Józsefné, Szabóné Buzsik Mária, Erdődy-György Attila Ottó