Név
Iskolai végzettség
Szakképzettség
Tantárgyfelosztás
Fokiné Fehér Edit egyetem matematika.technika szak, tehetségfejlesztő igazgató
matematika 5.6.
Bányai Csilla főiskola matematika-orosz szak, rendszerinformatikus igazgató helyettes
matematika 7.8.
Szentpáli Eszter főiskola tanító könyvtár szakkollégium 3-4. o. napközis csoport vezető
Szöllősi Judit egyetem testnevelés szakos tanár, mentor testnevelés
ofi 5.b
Hajdu István egyetem magyar-történelem szak történelem 5-8.
ofi 7. magyar 7.
Foki Vilmos egyetem testnevelés - biológia testnevelés, ofi 6.. term.ism.6.
Andrásiné Orosz Csilla főiskola tanító, matematika szakkollégium, fejlesztő pedagógus ofi 2. o
Lőrincz Istvánné főiskola német nemzetiségi tanító, technika szakkollégium ofi 4.
nemz.német 1-4.
Polgár Gyöngyi főiskola tanító, testnevelés szakkollégium napközi 2. o
Sárközi Tünde főiskola tanító ofi 1.o
tánc
Tajti Mária főiskola magyar nyelv és irdalom tanár
tanító, technika spec.kollégium
magyar 5.a 5.b 6. 8.
ofi 5.a
Timárné Schreiner Györgyi főiskola német szakos tanár nemz. német 5-8. ofi 8.
Fehér-AdyAnnamária főiskola tanító, vizuális műveltség -könyvtár szakkollégium, néptánc oktató napközi 1.o.
tánc
Juhász Katalin főiskola tanító, ének-könyvtár szakkollégium ofi 3.
rajz
Mihályi Lilla főiskola testnevelő-edző testnevelés 1.o, tanulószoba
Bakos Varnyú Anita egyetem földrajz szak
történelem-néprajz szakos bölcsész
földrajz, történelem 5.b
Schwarz Ildikó főiskola német szakos tanár német 5-7.
Korom Ilona főiskola fizika-informatika informatik 5-8. fizika 7-8.
Lernerné Dobosi Erzsébet főiskola biológia-földrajz-kémia szak biológia, földrajz, természetismeret 5-8.
-Nevelő-oktató munkát segítők:
Tormány Nikolett pedagógiai asszisztens
Szabó Ibolya iskolatitkár
-Technikai alkalmazottak:
Baráth Istvánné, Kiss Józsefné, Szabóné Buzsik Mária, Csordás Ferenc