Kedves Szülők! Kedves Látogató! 

Iskolánk a Csepel-szigeten, Budapesttől 38 km-rel délre található. Az épület 1980-ban épült, s a folyamatos felújításnak köszönhetően ma is jó állapotú. Hatalmas zöld terület veszi körül, belső udvarunkat pedig óriási fák teszik barátságossá. Udvarunk minden igényt kielégít, a szünetekben az órai feszültség levezetésére, de iskolai programok, ünnepségek lebonyolítására is kiválóan alkalmas.

Az iskola jelenleg 9 tanulócsoporttal, 180 tanulóval működik, első osztálytól nyolcadikig. A tanítási órákra való délutáni felkészülést 3 napközis és 1 tanulószobai csoportban segítjük, a délutáni csoportjaink nagy létszámúak, a szülők igénylik ezt a lehetőséget. Az iskolában a nemek aránya kiegyensúlyozott, kiemelten kezeljük a tanulási-magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekeinket, s a sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, autista tanulók integrált oktatását is felvállaltuk.

Nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a lakóhely, benne az itt élő német nemzetiség történetének és hagyományainak megismerésére, ápolására.

Mivel intézményünk német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként működik, 1-8. osztályban minden tanulónk tanulja a német nyelvet, de a nyelv mellet kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetiség zenei és néptánc kultúrájának megőrzésére is, ezért 1-5. osztályban minden tanulónk heti 1 órában tanulja a néptáncot, valamint a délutáni táncszakkörökben is tevékenykednek. Növendékeink a német népismeret órákon megismerkednek a magyarországi német népi kultúrával, néptánccal (gyermekjátékok, dalok, mondókák, versek, prózarészletek, ország ismeret), hagyományaikkal, nemzetiségi jeles napjaikkal. Az iskola pedagógusai folyamatosan a tanév során felzárkóztatást és differenciálást, valamint tehetséggondozást is végeznek. Könyvtárunkat is minden nap használhatják tanulóink.

Az országos mérésekben nyújtott tanulói teljesítmények az országos átlag fölött, illetve azt megközelítő értéknél vannak. A sportudvarhoz kapcsolódik a 600 m2 alapterületű tornaterem, mely minden igényt kielégít. Nagy gondot fordítunk arra, hogy tanulóinkban a sportolás iránti igényt kialakítsuk, ezáltal az egészséges életmódjukat alakítsuk. A testnevelés óráink mellett a délutáni időszakban röplabda, kajak-kenu, atlétika, jóga és tömegsport közül választhatnak a sportolni vágyóink. Tanulóinknak szabadidejük értelmes eltöltésére a délutáni időszakban igen tág lehetőséget biztosítunk. A ráckevei zeneiskola kihelyezett tagozata délutánonként lehetőséget ad a zenetanulásra.

Iskolai szülői munkaközösségünk mindenben segíti munkánkat, s azon fáradozik, hogy anyagi bevételeit is iskolánk tanulói élvezzék.

Ne akarjon a tanító az emberből más embert faragni, hanem tanítsa meg a maga megismerésére, a maga tehetségeivel (...), s akkor áldott és gyönyörűséggel teljes lesz a munkája.
  (Cholnoky Viktor)
 

Számunkra minden gyermek érték, várjuk azokat a tanulókat, akik szüleikkel együtt elfogadják iskolánk értékrendjét, s az alapelvek szellemében együttműködnek velünk!

Fokiné Fehér Edit
igazgató